Koers 2030
 de grote verbouwing van Nederland 

eigendomsrecht

Bescherming van eigendomsrecht, en de vrijheid over eigendom te beschikken is een voorwaarde voor een vrije samenleving en bloeiende economie. Die vrijheid staat nu onder druk, niet alleen voor de boeren en vissers.
Het beleid dat vergaande beperkingen oplegt aan het gebruik van eigendom zoals land of huizenbezit, is ontwikkeld vanuit de VN in de jaren ’70, en is in de daaropvolgende decennia door nationale overheden overgenomen.
In 1976 organiseerden de Verenigde Naties (VN) de Habitat I conferentie, welke in Vancouver, Canada gehouden werd. De conferentie leidde tot de ‘Vancouver Declaration’, die alle lidstaten opriep om dringend beleid te formuleren om ‘menselijke nederzettingen’ te managen. De verklaring stelt expliciet dat een voorwaarde voor dit beleid ‘controle over land’ vereist. 


Privébezit is wordt als een probleem gezien. Land moet daarom voortaan in het publieke belang gemanaged worden. De verklaring stelt een lange reeks beleid voor die in feite bezit van land reduceert tot vruchtgebruik onder voorwaarden. Het beleid dient ‘een herverdeling van de bevolking over het land’ en een herverdeling van eigendom (assets) te bewerkstelligen.
Deze verklaring legt de juridische basis voor landgebruik. Op deze basis wordt in latere VN-conferenties voortgeborduurd enerzijds in het verstedelijkingsbeleid dat bepaalt onder welke voorwaarden mensen waar mogen leven, en anderzijds in het natuurbeschermingsbeleid, dat bepaalt waar mensen niet mogen leven of economische activiteiten uitvoeren.


Voor de grondleggers van moderne Westerse staten was de bescherming van privébezit een belangrijke taak van de staat. Privébezit en het vermogen daar vrij over te beschikken zorgt voor autonomie, en is daarmee een voorwaarde voor vrijheid. Het veiliggestelde eigendomsrecht – over land, huizen, onderneming, inkomen – zorgde voor een ongekende economische bloei in Westerse landen. In staten waar dit recht niet beschermd is, zoals in Communistische regimes, of landen met een zwakke rechtstaat, ontstaat geen sterke middenklasse en bijbehorende maatschappelijke ontwikkeling.


Bedoeld of onbedoeld, het huidige overheidsbeleid gaat niet langer puur om het bijdragen aan een publiek belang – het werkt ondertussen als verkapt onteigeningsbeleid. De boeren en vissers zijn hierbij de spreekwoordelijk ‘kanarie in de kolenmijn’, zij zijn door beleid zo klemgezet dat ze bereid worden hun eigendom op te geven.


Hoe lang wordt huizenbezit nog toegestaan? 

De plannen om huisbezit in box drie te belasten, verplichte investeringen in het huis, zoals energie slurpende warmtepompen, en gemeenten die voorwaarden mogen stellen over aan wie je je huis verkoopt, het zijn allemaal vergaande inbreuken op het eigendomsrecht. Met dit beleid, is uw huis in 2030 nog van u?
Ook aan autobezit worden steeds meer beperkingen opgelegd. Met welke auto mag je straks nog waar rijden? Mag je in 2030 nog wel een auto bezitten? Welke gevolgen heeft dit beleid voor vrijheid van beweging en economische activiteit?


De beleidstsunami jaagt iedereen die niet van de overheid afhankelijk is enorm op kosten: de exploderende energiekosten zijn een gevolg van doelbewust beleid voor een onhaalbare energietransitie, de inflatie is een gevolg van ongelimiteerd bijprinten van geld. Lockdowns zorgen ervoor dat mensen de mogelijkheid wordt ontnomen te werken en in hun eigen behoeften te voorzien. Alles tezamen genomen worden grote groepen mensen door dit beleid in een gevaarlijk afhankelijke positie gebracht.


Oplossing: bescherm het eigendomsrecht
• Ter bescherming van het MKB en de middenklasse, komt het eigendomsrecht centraal te staan in beleidsdiscussies
• Geen directe of verkapte onteigening door beleidstsunami
• Nieuw beleid wordt getoetst op impact op het inkomen van de middenklasse en eigendomsrecht
• Er komt een evaluatie van bestaand beleid op inbreuken op eigendomsrecht. De top 10 wordt per direct opgeheven.


Meer lezen?
Zie het rapport 'Nederlandse boeren en vissers: Ondermijning van eigendomsrecht en de voedselvoorziening:
- Hoofdstuk VII: Habitat I: Controle over het land
- Hoofdstuk VIII: Habitat I: Controle over waar mensen leven
- Hoofdstuk X: Het Controle Netwerk, Economische Oorlogsvoering en Honger