Koers 2030
 de grote verbouwing van Nederland 


Nederland verbouwt


De boeren en vissers zitten klem. Welk effect gaat het uitkopen van boeren hebben op de voedselzekerheid? Tweederde van de vissersvloot is voor de sloop aangemeld (78 boten zijn aangemeld, nog 40 over), is er straks nog betaalbare verse vis verkrijgbaar? De boeren en vissers zijn nog maar het begin. 


Met ‘De Grote Verbouwing van Nederland’ gaat ons land de komende jaren op de schop. De overheid wil ruimte vrijmaken voor windparken, velden van zonnepanelen, natuurbescherming en natuurherstel en 1 miljoen extra woningen.


Dit is niets minder dan een nieuwe ruilverkaveling, waarvoor landbouwgrond zal moeten worden opgeofferd. De stikstofcrisis was nog maar het begin. Agrarisch land is het enige land dat als ‘vrij’ wordt beschouwd, dus is de landonteigening op boeren gericht.
Voor de rest van ons verloopt ‘you’ll own nothing’ via regeldruk, belastingdruk, inflatie, energiekosten.


Deze website informeert u over de ingrijpende gevolgen van de kabinetsplannen voor uw inkomen, eigendom en onderneming. Wat krijgen de boeren en vissers allemaal op zich af? Is de boer wel de vijand van de natuur, of juist de eerste die ervoor zorgt? Wat hebben natura gebieden met ruilverkaveling te maken? 


Deze vragen en meer worden beantwoord in het rapport:
'Nederlandse boeren en vissers: Ondermijning van eigendomsrecht en de voedselvoorziening'
Voedselzekerheid

Kunnen we straks nog zeker zijn van vers voedsel van eigen bodem?


naar dossierEigendomsrechten

Land en woning zullen in toenemende mate niet meer van u zijn.


naar dossierOndernemersvrijheid

Ondernemerschap bezwijkt onder lasten van belastingen en regelgeving.


naar dossier


 

Foto door Paul Einerhand van Unsplash


Onderzoek Solari Report

Onderzoeksjournalist Elze van Hamelen deed onderzoek naar landbouw en visserij in Nederland. Interview (Engels)


Foto door Benjamin Davies van Unsplash


Habitat I

Al in 1976 legde men in het Habitat I verdrag de contouren vast van wat we nu uitgerold zien.
Meer hierover...


Foto door Michael LaRosa van Unsplash


Natuur en herstelwet

Met de Natuur- en Herstelwet moet veel land aan 'de natuur' worden teruggegeven. De voedselproductie moet wijken.
Meer hierover...


Foto door Evangeline Shaw van Unsplash


You'll own nothing...

De als 'praatclub' beschouwde World Economic Forum is een van de organisaties met grote invloed op actuele ontwikkelingen.
Meer hierover...